TFG Mobile app to plan unfrequent and unregistered routes for NGOs

Fer una aplicació mòbil que permeti detectar els llocs per on passen les persones per tal d’establir rutes freqüents que calgui ressaltar. Per l’àmbit d’ONGs que actuïn a països del tercer món, l’objectiu és descobrir camins que les persones que viuen a la regió coneixen i exerciten, i, en canvi, les persones de la ONG no coneixen i convindria que coneguessin.

L’aplicació està orientada a dos objectius:

1. Mitjançant una app invisible es fa un seguiment de les persones de la regió de forma anònima.

2. Aquestes rutes que segueixen les persones de la regió s’analitzen a un servidor i es creen rutes possibles valorades estadísticament.

3. Una app pels membres de la ONG els dona els camins que pren la gent de forma que es poden moure per regions inhospites de forma més fàcil i amb la seguretat de tenir el suport del “crowd”.

Requisits mínims

Haver treballat en apps mòbils sobre Android (es valorarà que també s’hagi treballat sobre iOS). Tenir coneixements d’algorísmica per tal de fer algorismes d’anàlisi de les rutes preses pels habitants de la regió.

Bookmark the permalink.

Comments are closed